Matchers

חסידי וויזשניץ בוויליאמסבורג בהשתדלות הר"ר אברהם ניסן בר"א ניימאן הי"ו - זכות שער הראשי

חסידי וויזשניץ בוויליאמסבורג בהשתדלות הר"ר אברהם ניסן בר"א ניימאן הי"ו - זכות שער הראשי

לכבוד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הרבנים הנגידים משפחת שפירא שיחיו

הרבנים הנגידים משפחת שפירא שיחיו

הנגידים החשובים תומכי הבית שיחיו ה"ה הר"ר אברהם איינהורן, הר"ר אברהם בנימין פייג, הר"ר אברהם גאטליב, הרה"ח ר' אליהו ענגלאנדער,

הנגידים החשובים תומכי הבית שיחיו ה"ה הר"ר אברהם איינהורן, הר"ר אברהם בנימין פייג, הר"ר אברהם גאטליב, הרה"ח ר' אליהו ענגלאנדער,

הנגידים החשובים תומכי הבית ה"ה הר"ר יואל גוטמאן, הר"ר יעקב אהרן ווערצבערגער, משפחת הערצאג - קדם, משפחת דושינסקי (ברש"ד),

הנגידים החשובים תומכי הבית ה"ה הר"ר יואל גוטמאן, הר"ר יעקב אהרן ווערצבערגער, משפחת הערצאג - קדם, משפחת דושינסקי (ברש"ד),

הנגידים החשובים תומכי הבית ה"ה הר"ר ישעי' יחזקאל גאטליב, הר"ר נוח פריד, הר"ר נפתלי האגער, הר"ר נפתלי שטיינמץ

הנגידים החשובים תומכי הבית ה"ה הר"ר ישעי' יחזקאל גאטליב, הר"ר נוח פריד, הר"ר נפתלי האגער, הר"ר נפתלי שטיינמץ

חברי נאמני הבית בארץ הקודש

חברי נאמני הבית בארץ הקודש

הנגידים החשובים הר"ר ישראל ברוך כהנא והר"ר חנניה גליק

הנגידים החשובים הר"ר ישראל ברוך כהנא והר"ר חנניה גליק

ויזשניץ - בית שמש

יחד

וויזשניצער קהילות איבער די וועלט פאראייניגט

אויפצוטרייבן סומע פון 8 מיליאן שקל אין 36 שעה בעז"ה | דינסטאג-מיטוואך ויגש - כולנו יחד!


יחד! – אין די יעצטיגע טעג טוט זיך ארויסצייגן מיט אירע שענסטע קאלירן דער הערליכער און געמיינזאמער אחדות בתוככי קהילות קדושות וויזשניץ, ווען טויזנטער וויזשניצער חסידים פון איבער די גאנצע וועלט האבן זיך אנגעשלאסן אינעם פאראייניגטן "יחד קאמפיין", ארויסצוהעלפן זייערע ברודער-קהילה "וויזשניץ בית שמש" אוועקצושטעלן דעם ביהמ"ד הגדול לשם ולתפארת, נאך לאנגע יארן פון בוי-ארבעט.


36 שעה! - אין די קריטישע 36 שעה פון: דינסטאג ויגש ~ 7:00 אינדערפרי, ביז: מיטוואך ויגש ~ 7:00 אויפדערנאכט, וועט זיך גאנץ וויזשניץ – איבער ביידע זייטן פונעם אקעאן – ווענדן צו זייערע חברים וידידים און אינאיינעם אריינברענגען די פארלאנגטע 8 מיליאן שקל, בסייעתא דשמיא!


דער וויזשניצער בית המדרש אין "בית שמש" האט מען שוין אנגעהויבן צו בויען לאנגע יארן צוריק, און דער דרויסנדיגער סטרוקטשור איז שוין כליל בהדרו, כולו אומר כבוד, אבער אינעווייניג איז נאך דא אסאך ארבעט צו פארענדיגן. אצינד נאך די פטירה פון אבינו רועינו כ"ק אדמו"ר זצ"ל, ווען מען האט מכתיר געווען אלס מנהיג העדה כ"ק אדמו"ר וויזשניץ-בית שמש שליט"א, זעהט זיך נאך מער אן דער געברויך צו פארענדיגן דעם פרעכטיגן היכל בית המדרש, דער היכל התורה והכולל, און אלע חדרים לתורה ולתפלה, ולהכנסת אורחים, א.א.וו.


דעריבער דארף אצינד געשאפן ווערן דעם איינמאליגן סכום פון 8 מיליאן שקל, וואס וועט בעז"ה אויפגעטריבן ווערן מיט א פאראייניגטן קאמפיין פון אלע וויזשניצער קהילות פון איבער דער וועלט.


כספי התרומות שיועברו למרכז הצדקה יועברו לטובת תמיכות לאבריכי הכולל של הקהילה.


צו געבען דורך'ן טעלפן רופט 9088496489

We’re building together!


We’re here to share with you a most unique story, in which all 8 Chassidic courts are coming together for a great, unifying campaign, to lay the foundations for Vizhnitz-Bet Shemesh, after the passing of the Vizhnitz-Rebbe Zt”l.

Each of the new courts had to find its own means of establishing itself. This is a formidable task in all circumstances. However, this proved most difficult for the Vizhnitz community in Israel, whose Chassidic center is to be based in Bet Shemesh.


In a most unique step, all of the eight courts from around the world are joining forces to help establish this new community, through a one-time massive and historic campaign that will be conducted on Tuesday and Wednesday, 3-4 Teves, with the goal being 8 million NIS.


A campaign which brings about such a unique display of unity is not an everyday thing. Nor is the opportunity to partner in building a true, prestigious Torah community in Eretz Yisrael an everyday affair.


This is a most unique opportunity where every donation will be matched by donors from Vizhnitz communities from around the world. Whatever you give is worth double!


However, the condition of this arrangement is “everything or nothing.” The campaign will be conducted for all of 36 hours. If we do not reach the goal, these donations will not be granted.


Dear friends, the future of this amazing community depends on your help. Every donation is of serious consequence.

תזכו למצוות!לא בכל יום אתה מקבל הזדמנות להיות חלק ממיזם אחדות מרגש ויוצא דופן

לא בכל יום יש לך הזדמנות להיות חלק מבנייתה של קהילה קדושה בישראל

לא בכל יום קורה שכל תרומה שלך מוכפלת + 2

היום כן!!!

במיזם אחדות חוצה קהילות ויבשות מתאחדים היום המוני יהודים ליום התרמה עולמי לבניית חצר הקודש וויזשניץ בית שמש.

עם פטירתו של כ"ק מרן אדמו"ר מוויזשניץ זי"ע ממאנסי, לפני פחות משנה, התחדשה קהילת הקודש דחסידי וויזשניץ בית שמש תחת הנהגת בנו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, והפכה לאבן שואבת לחסידים ואנשי מעשה מכל רחבי הארץ.

כדי להבטיח את קיומה הראוי של הקהילה, יש צורך בהשלמת מרכז החסידות הגדול בעיר בית שמש בהרחבת בנין בית המדרש הגדול, בניית היכלות תורה ותפילה הכנסת אורחים וכו'.

קבוצת נדיבי לב לקחו על עצמם לתרום סכום של 4,000,000 ₪ לטובת הקמפיין אם גם אנו נגייס סכום דומה.


רק היום! במשך 36 שעות בלבד!

התרומה שלך שווה בכפליים!

100 ₪ מוכפלים ל-200 ₪

500 ₪ מוכפלים ל-1,000 ₪ 

בתום 36 השעות, במידה ונגיע ליעד, תתבצע הגביה שתעלה את הקהילה על דרך המלך.

באם ח"ו לא נצליח להגיע, נפסיד את הכל, וכל הכסף יוחזר לתורמים!

 

סליקת הכספים באמצעות:

"קהל אהבת ישראל וויזניץ מאנסי בית שמש"

 

למעניינים בקבלה מוכרת לצורכי מס (סעיף 46)

הסליקה מתבצעת באמצעות

"מרכז הצדקה"

 

לתרומה בהעברה בנקאית:

בנק: בנק מרכנתיל (17) סניף 734 חשבון 78992

רב קווי 02-54-19-197


Success

Goal: ₪ 8,000,000

Bonus goal: ₪ 10,000,000

₪ 9,731,090

97%