Matchers

Fast Build

Fast Build

Primary Goal Matcher

Rabbi Yiddel Lichtenstein

Rabbi Yiddel Lichtenstein

Primary & Bonus Goal Matchers

לזכות ראש ישיבה שליטא הרוצה בעילם שמו

לזכות ראש ישיבה שליטא הרוצה בעילם שמו

Primary & Bonus Goal Matchers

Shark Properties LLC

Shark Properties LLC

Bonus Round Matcher

Mosdos Breslev Williamsburg - מוסדות ברסלב וויליאמסבורג

Breslev with HEART - ברסלב מיט הארץ

מען קען נאך געבן א נדבה אויף:

https://breslevcenter.com/donations!יעדער איד וויל האבן א חלק אין א גראנדיעזער זיכוי הרבים, אט האבן מיר די געלעגנהייט


!"מיין גאנצע לעבן האט זיך געטוישט אדאנק אייך"

!"דאס ערשטער מאָל אין מיין לעבן וואס איך האב געענדיגט א מסכתא"

!"איך בין געוואויר געווארן אז איך קען אויך לערנען"

!"יעצט זע איך וואס מיינט האבן שלום בית"

!"איך האָב געדולד צו מיינע קינדער - אן אמת'ער נס"

"...אינמיטן שב"ק האָב איך אנגעטראפן א קליפ: "היט שבת! היט שבת!", זייט דעמאָלט בין איך א שומר שבת"

"...משניות - איך קען שוין נישט אן דעם"

."איך האב מיך אויסגעלערנט פשוט צו רעדן צום אייבערשטן, אה! איז דאס אַ תענוג, ממש מעין עולם הבא"

."דאס פשטות, דאס תמימות, די לויטערע אמונה - האט מיר צוריק ליכטיג געמאכט מיין לעבן"

!"אין אייער זכות האב איך אין די אנדערע עק וועלט אנגעהויבן צו דאַווענען אלע 3 תפילות יעדן טאג"

."איך האב געלייגט א גוטן פילטער אויף מיין סעלעפאון, נאכן הערן אייערע שיעורים"

."איך האב אויפגעגעבן מיין וואטסאפ אדאנק אייערע קליפס"

!איך האב באקומען א נייע הארץ, מיין הארץ איז דבוק אינעם אייבערשטן


דאס און נאך טויזנטער אזעלכע מעסידזשעס, קומען אן טאג טעגליך צום רעדאקציע טישל פון די ארויסגעבער פון די "שיעורים" און "חיזוק יומי" פון הרב יואל ראטה שליט"א אויף אידיש, און "חיזוק יומי המתורגם" אויף לשון הקודש, ענגליש, ספאניש און פראנצויזיש


צענדליגער טויזנטער מענטשן באקומען יעדן טאג אויף פארשידענע פארמען די "חיזוק יומי" וואס טוישט זייער לעבן צום גוטן, און געבט אריין אין זיי די כח און מאטעוואציע צו לעבן א ערליכע אידישע לעבן בתמימות ובפשיטות


די אויסערגעווענליכע ווייטגרייכנדע חיזוק קליפס ווערן ציטירט פון די וואונדערליכע שיעורים וואס ווערט איבערגעגעבן יעדן איינציגן טאג אין ישיבת "תפארת התורה" וואס געפונט זיך אינעם שטאט וויליאמסבורג, ברוקלין, ניו יארק. וועלכער שטייט אונטער די געניטע פירערשאפט פונעם ראש ישיבה

;הרב יואל ראטה שליט"א

די אייגנארטיגע ישיבה וואס עפענט ברייט אויף אירע טויערן מיט א ווארימע און ליבליך הארץ פאר יעדער בחור וואס באגערט צו זיין אן ערליכער איד; די ישיבה וועלכע ברענגט אריין א ליבשאפט צו אייבערשטן, און א לויטערע ליבשאפט צו די הייליגע תורה


הונדערטער קינדער און יונגע בחורים לערנען פון קליינווייז אן אין די מוסדות פון

הרב יואל ראטה שליט"א

.און ווערן אויפגעצויגן צו דעם שיינעם לעבן וואס מענטשן פון איבער די גאנצע וועלט ווערן טאג טעגליך באוואוסטזוניג דערצו, און ווערן אויפגעראכטן


אין צוגאב צו די אלע דערמאנטע אקטיוויטעטן איז אויפגעשטעלט געווארן אינעם בנין הישיבה א "בית הדפוס" וואו עס ווערן געדרוקט א יאר איבער א מיליאן ספרים און קונטרסים וואס מען איז מפיץ, כדי אז נאך א איד זאל זוכה זיין צו שפירן די זיסקייט פון אידישקייט און זיין צוגעבינדן צום אייבערשטן


איר ווילט זיכער האבן א חלק אין דעם געוואלדיגן זכות! איר ווילט זיכער האבן די זכות אז נאך א איד זאל באַקומען א חיזוק קליפ! די זכות אויפצולעבן און מחזק זיין נאך א איד! די זכות צו באהעפטן נאך א הארץ צום אייבערשטן! איר ווילט זיכער האבן א טייל אין די געוואלדיגע זכות פון אריינברענגען אַזוי פיל הארץ און ליכטיגקייט אויף דער וועלט!


איר קענט אויך האבן א חלק אינעם מאסיוון פראיעקט וואס באקט אריין אין אידישע קינדער די זיסקייט פון אידישקייט, א ריינע לויטערע אמונה, א שטענדיגע נאנטע קשר מיטן אייבערשטן, און א אומבויגזאמע בטחון אינעם אייבערשטן; די וועג וואס ווייזט פארן יעדן איד די מעגליכקייט אז ער קען אויך לערנען די הייליגע תורה אין יעדע סארט סיטואציע און צייט, לויט די לערנונג פונעם הייליגן

.רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו

מיטן העלפן דעם קאמפיין וועט איר אויך זוכה זיין צו אלע ווארימע ברכות און וואונטשן פון הגאון הגדול, פאר הדור והדרו הגאון הצדיק המקובל רבי יחזקאל ראטה שליט"א גאב"ד מראה יחזקאל, וועלכער איז באוואוסט מיט די גרויסע הערצה וואס ער האט צו די ישיבה "תפארת התורה" בפרט און "מוסדות היכל הקודש" בכלל; וואס ווערט אנגעפירט דורך נכדו חביבו דער ראש ישיבה שליט"א. גאב"ד מראה יחזקאל האט געשריבן א ספעציעלער הארציגער מכתב חיזוק וברכה פאר דעם יעצטיגן "הארץ קאמפיין", און ווער וויל דען פארפאסן אזא געלעגנהייט צו ווערן געבענטשט מיט געזונט, פרנסה און נחת דורך אזא אדם גדול


!אלזא, יעצט, מאנטאג און דינסטאג חקת האט איר די געלעגענהייט צו האבן א חלק אין דעם געוואלדיגן זיכוי הרבים


יעדער איינער שליסט זיך אן אינעם קאמפיין און איז זוכה צו העלפן מיטן גאנצן הארץ כדי מיר זאלן קענען אנקומען צום ציל פון $500,000 אז די חיזוק אפעראציע זאל קענען ווייטער אנגיין


:דריי פונקטן וואס איר זאלט נעמען אין אכט ביים ביישטייערן צום קאמפיין


יעדע  $1 איז ווערד $4; יעדע נדבה ווערט געדאפלט צו פיר

מיר האבן בלויז 36 שעה אנצוקומען צום ציל

.אדער אלעס אדער גארנישט! אויב קומען מיר אן צום ציל, וועלן די מוסדות פון הרב יואל ראטה שליט"א באקומען $500,000, אויב קומען מיר נישט אן צום ציל, וועלן זיי גארנישט באקומען


...מיר טארן נישט פארפאסן דעם געוואלדיגן געלעגנהייט! מיר זענען אלע זוכה צו זיין שותפים מיטן גאנצן הארץ אין דעם פראיעקט, און מיר וועלן צוזאמען דערגרייכן דעם ציל


!א גרויסן דאנק פאר אייער הילף וואס וועט אונז ברענגען צום ציל


א גרויסן דאנק פאר אונזער מנדבים 

גם עכשו את/ה יכול לתרום:

https://breslevcenter.com/donations


כל אחד רוצה להיות חלק מדבר גדול, והנה יש לנו הזדמנות!

החיים שלי השתנו בזכותך!

פעם ראשונה בחיים שסיימתי מסכת!

גיליתי שגם אני יכול ללמוד!

איזה מהפך בשלום בית, וואו!

יש לי סבלנות לילדים שלי, איזה נס.

באמצע השבת נפלתי על קליפ שאתה אומר: תשמור שבת! תשמור שבת! ומאז אני שומר שבת...

משניות -היום אני כבר לא יכול בלי זה..

למדתי לדבר עם ה׳, איזה תענוג, מעין עולם הבא.

הפשטות, התמימות, האמונה, החזרת לי את האור לחיים שלי.

בקצה העולם התחלתי להתפלל 3 תפילות ביום בזכותך.

שמתי סינון ראוי על הסמארטפון שלי בעקבות השיעורים שלכם.

הסרתי את הוואטסאפ בעקבות הקליפ.

זכיתי בלב חדש, לב מחובר לבורא עולם!


משפטים אלו ועוד אלפים דומים להם, התקבלו במערכת של השיעורים והחיזוק היומי, באידיש, באנגלית ובתרגום לעברית, ספרדית וצרפתית.


עשרות אלפי איש מקבלים מידי יום בוואטסאפ, במייל, ביוטיוב ובכל מדיה חברתית אפשרית, את החיזוק היומי שמשנה להם את החיים, נותן כח ומוטיבציה להמשיך להיות יהודי כשר בתמימות ובפשיטות.

חיזוקים עוצמתיים אלו נחתכים מתוך שיעורים נפלאים הנמסרים מידי יום בישיבת ״תפארת התורה״ בוויליאמסבורג, ברוקלין, ניו יורק, בראשות ראש הישיבה הרב יואל ראטה שליט״א, ישיבה ייחודית זאת מקבלת בשעריה בלב חם ואוהב, כל בחור שמצהיר על רצונו להיות יהודי כשר, ישיבה שמכניסה אהבת ה׳ ואהבת התורה טהורה ופשוטה.


מאות ילדים ובני נוער לומדים מקטנותם במוסדות של הרב יואל ראטה שליט״א ומתחנכים מידי יום לכל הטוב הזה שאנשים מכל העולם נחשפים אליו מידי יום.


בנוסף ישנו בית דפוס המדפיס בשנה מעל מיליון ספרים וקונטרסים להפצה בכדי שעוד יהודי יזכה לטעום מהמתיקות של היהדות והקשר עם בורא עולם.


האם לא תרצה ליטול חלק בזכות העצומה הזאת?! האם לא תרצה את הזכות שעוד יהודי יזכה לקבל עוד סרטון חיזוק? את הזכות להחיות ולחזק עוד יהודי? את הזכות לחבר עוד לב לבורא עולם? האם לא תרצה להיות חלק מהדבר הנפלא הזה שמכניס כ״כ הרבה לב ואור בעולם?!

שמחדיר את המתיקות שביהדות, אמונה טהורה, קשר תמידי עם בורא עולם וביטחון בלתי מעורער ביכולות של כל אחד ואחד ללמוד תורה בכל מצב ובכל זמן, ע״פ משנתו של רבי נחמן מברסלב זיע״א.


בשעה זו מתקיים קמפיין שיעניק לנו את הזכות להיות חלק מהדבר הגדול הזה!


עכשיו! כולנו זוכים לתרום ולעזור מכל הלב כדי להגיע ליעד של $500,000! כדי שהדבר הגדול הזה יוכל להמשיך הלאה...3 נקודות חשובות אודות הקמפיין:

1.     כל $1 שווה $4, כל תרומה מכפילה את עצמה בארבע.

2.     יש לנו אך ורק 36 שעות להגיע ליעד.

3.     הכל או כלום! אם נגיע ליעד מוסדותיו של הרב יואל ראטה שליט"א יקבלו $500,000, אם לא נגיע ליעד, הם לא יקבלו כלום.לא מפספסים הזדמנויות! כולנו זוכים להיות שותפים מכל הלב בדבר גדול זה ונרתמים כדי להגיע ליעד...


תודה רבה על עזרתכם הגדולה שתביא אותנו למטרה!‎

תודה רבה על כל הספונסריםYou can still donate on:

https://breslevcenter.com/donations


Give with your whole Heart.

TODAY IS THE DAY WHERE YOU CAN SUPPORT THE PLACE THAT GIVES HEART TO THE WORLD!

Today is the day for YOU to GIVE with your whole HEART.

For 36 hours, we will open our HEARTS and raise $500,000 for the well know BRESLEV MOISDES in Williamsburg, by RABBI YOEL ROTH SHLIT"A

Moisdes Breslev elevates the the world and transforms thousands of people every single day. From building vibrant community, to boys and girls schools, to kollels, to hundreds of videos influencing tens of thousands of people, Moisdes Breslev is making a real difference in real peoples’ lives.

Moisdes Breslev is a universe! And, from New York to London to Yerushalayim, Moisdes Breslev is broadcasting Emunah across the universe. Your heartfelt generosity will help support:

  • Community: Hundreds of young families to continue perpetuating Yiddishkeit and Lichtikeit, for generations upon generations.
  • Classes: Torah tziva lanu moshe… our legacy and heritage is the G-dly wisdom gifted to us by the Aybishter.
  • Videos: hundreds of videos reaching thousands of people every day and inspiring them in infinite ways.
  • Talmud Torah: Our children are our future, the guarantors of our Holy Torah. Chinuch is everything!
  • Girl’s School: b’zchus nashim tzidkonius… we left Mitzrayim in the merit of the righteous women. Our school produces the akeres habayis of our people.
  • Beis Hatavshil: Each day hundreds of portions for Breakfast, Lunch and Dinner are given out to families in need.
  • Everything With Heart: Everything we do, we do with heart. We need you to do the same.

Quadruple your Gift:

Every penny counts. Every dollar counts. Every action counts. Every person counts. You count!

4x matching

Your donation goes four times farther with our “Charidy Campaign”. For every dollar you donate, our matching donors will give $3 dollars—$4 for the gift of $1!

$100 becomes $400!

$180 becomes $720!

$1000 becomes $4,000!

$1,800 becomes $7,200!

36 hours

Your gift combines with others’ to achieve our goal in just 36 hours.

All or Nothing

Your donation is processed only if the campaign reaches its goal.

THANK YOU FOR BEING, LIVING, AND GIVING WITH HEART!


Special Thank You to our Sponsors


Success

Goal: $ 500,000

Bonus goal: $ 1,000,000

$ 1,002,376

100%