ישיבת עטרת שלמה

מצילים את עולם התורה

BONUS ROUND x2

49,097,258

140% OF ORIGINAL GOAL ₪35,000,000

BONUS GOAL ₪50,000,000

Success

This campaign completed successfully on

Tue, February 12, 2019 12 AM EST

46758

Donors

Sort By

חר

חמדי רחל

2,000

להצלחת כול המשפחה ובריאות והצלחה

נפ

נריה הספר פנחסוב

100

נריה בן סביה להצלחה בכל הענינים וגדילה בידיעת התורה ובלימודה

mm

mr

46

lelu nishmas reb mordchai bunim ben reb yehuda

גג

גליק

100

אד

אלחנן דוידוביץ

10

הייתי רוצה יותר אבל זה מה שיש

א

אהרון

1,000

לרפואת כל חולי עם ישראל

אש

אברימי שפירא

2,000

לאלחנן שרבאני מצדיע לך על ההישג האדיר

פג

פייבל גליק

180

בברכת עלה והצלח

בק

בנימין כהן קובלבסקי

400

מפ

משה פיינגלבלט

360